Přihlášení
Fyzické osoby - domácnosti
Jste plátcem televizního poplatku a chcete mít přístup ke svému účtu z Internetu?

Platíte přes SIPO a chcete platit přímo ČT?

Zaregistrujte se
Podnikatelé a firmy
Jste plátcem televizního poplatku a chcete mít přístup ke svému účtu z Internetu?

Zaregistrujte se
Oslovení neevidovaných poplatníků
Čestné prohlášení na výzvu ČT neevidovanému poplatníkovi lze vyplnit na této stránce.
Televizní poplatek nebo dlužnou částku lze nyní na účet ČT zaplatit
rychle, bezpečně a bez poplatků.
  logo   logo   logo   logo  
Použijte moderní platební prostředek - platební kartu.

Tento způsob úhrady není určen pro pravidelné platby tv poplatků předepsané Českou poštou na dokladu SIPO.
Pro přihlášení nového poplatníka, převod ze SIPO na přímého poplatníka a registraci pro přístup z internetu potřebujete mít funkční e-mailovou adresu.


Podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, § 9:

Poplatník, který nepřihlásil přijímač do evidence, nebo uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek, nebo uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení přijímače z evidence, je povinen zaplatit kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč za každý takový televizní přijímač.
VSTUPTE


E-mail:*

Heslo: *