Žádost o aktivaci Internetového účtu - pro fyzické osoby (domácnosti)

Variabilní symbol / SIPO
Variab. symbol / SIPO:* 
 U poplatníků platících prostřednictvím služby SIPO je variabilním symbolem spojovací číslo uvedené na jednotlivých rozpisech této služby.

U ostatních poplatníků platících přímo České televizi je variabilním symbolem číslo přidělené při podávání přihlášky (tento variabilní symbol začíná pro domácnosti 89, 888 nebo 996).

Ověření poplatníka
Identif. poplatníka: * 
 

Zadejte první 3 písmena vašeho příjmení velkými tiskacími písmeny bez diakritiky (např. Novák = NOV, Šípek = SIP, Máchal = MAC, Müller = MUL).
Přístupové údaje a nastavení
E-mail:* 
   

Uvedená e-mailová adresa musí být přístupná a funkční.
Heslo:* 
   

Potvrzení hesla:* 
   

Heslo musí obsahovat nejméně 6 znaků.

E-mailové služby
Česká televize si vyhrazuje právo používat zadanou e-mailovou adresu pouze v případech ověření vzniku nebo změn účtu poplatníka, zasílání důležitých informací k placení televizního poplatku nebo na upozornění o neproběhlých platbách. K tomuto účelu Česká televize využívá služeb třetích osob, ovšem právo k jakémukoliv jinému využívání e-mailové adresy poplatníka neposkytuje.

Nastavení bezplatného zasílání e-mailových zpráv:Platební zpráva P-info je zasílána pouze jednou v úvodu měsíce, ve kterém je splatnost poplatku za celé platební období. Obsahuje informace o splatných částkách a potřebné platební údaje. Dále umožňuje bezpečné provedení úhrady platební kartou VISA, MasterCard, VISA Electron nebo Maestro. Příjem P-info zprávy lze kdykoliv zastavit.

P-info VISA VISA Electron MasterCard MasterCard Maestro

Bezpečnostní kód Verify Code    
Opište zobrazené číslo
  

Nápověda
Pro zaregistrování k účtu poplatníka zadejte požadované identifikační údaje.

Přihlašujete-li se jako poplatník platící televizní poplatky prostřednictvím SIPO, zadejte prosím požadované identifikační údaje tak, jak je máte evidovány u České pošty (nejlépe použijte při vyplňování ústřižek SIPO). V tomto případě je variabilním symbolem spojové číslo SIPO.

Poplatník platící televizní poplatky prostřednictvím SIPO má možnost se registrovat až poté, co Česká televize obdrží evidenční údaje od České pošty (nejpozději za 6 týdnů od přihlášení na České poště).

Dobře si zapamatujte své heslo, budete ho používat pro všechna další přihlášení.

* - povinný údaj