Přihláška pro fyzické osoby (domácnosti)


Způsob platby

Tato přihláška slouží pro přihlášení nového poplatníka - domácnosti k přímé platbě České televizi.

Měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.

Po registraci Vám bude sděleno číslo účtu a vlastní variabilní symbol, pod kterým budete, dle zvoleného platebního období, televizní poplatek hradit.

Na Vašem bankovním účtu si zřídíte trvalý příkaz k úhradě televizního poplatku se splatností vždy nejpozději do 15. dne nastaveného platebního období, tedy např.:
- do 15. dne každého kalendářního měsíce při měsíční frekvenci hrazení,
- do 15. dne každého nového kalendářního čtvrtletí při čtvrtletní frekvenci hrazení, atd.

Pokud si přejete hradit televizní poplatek prostřednictvím služby SIPO, navštivte, prosíme, kteroukoliv pobočku České pošty.
 
          

Nápověda
Tato přihláška slouží pro přihlášení se k přímé platbě, nikoli pro přihlášení se k platbě prostřednictvím SIPO.

Pokud platíte prostřednictvím SIPO a přejete si přejít na přímou platbu na účet České televize, přihlaste se do webové aplikace a zvolte možnost „Převod na přímého poplatníka“.

Česká Televize neprovádí inkaso z účtu; přímá platba tedy probíhá prostřednictvím Vašeho trvalého (nebo jednorázového) příkazu, který si v bance podáte.

Poplatník dává souhlas k tomu, že jím uvedené osobní údaje „nad rámec zákona“ povede Česká televize v databázi poplatníků a bude je využívat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pro přijetí přihlášky je nezbytné vyplnit povinné údaje poplatníka označené hvězdičkou.

Údaj E-mail není povinný z hlediska zákona č. 348/2005 Sb., ale z důvodu registrace přes internet.
Na vámi poskytnutou e-mailovou adresu budou také zasílány informace o vašich poplatcích. Pokud svůj e-mail nechcete poskytovat, nemůžete se přihlásit on-line. K přihlášení použijte formuláře ke stažení na stránkách webu České televize.

Poplatky se platí od následujícího měsíce po měsíci, uvedeného v položce "V držení od". Pokud vlastníte tv přijímač delší dobu a byl jste již evidován (vy sám nebo člen vaší domácnosti), uveďte prosím aktuální datum.

* - povinný údaj