Žádost o aktivaci Internetového účtu - pro právnické osoby (firmy)

Variabilní symbol
Variab. symbol:* 
 U poplatníků platících přímo České televizi je variabilním symbolem číslo přidělené při podávání přihlášky. (Tento variabilní symbol začíná pro právnické osoby 88).

Ověření poplatníka
Identif. poplatníka: * 
 

Zadejte identifikační číslo IČ
Přístupové údaje a nastavení
E-mail:* 
   

Uvedená e-mailová adresa musí být přístupná a funkční.
Heslo:* 
   

Potvrzení hesla:* 
   

Heslo musí obsahovat nejméně 6 znaků.

E-mailové služby
Česká televize si vyhrazuje právo používat zadanou e-mailovou adresu pouze v případech ověření vzniku nebo změn účtu poplatníka, zasílání důležitých informací k placení televizního poplatku nebo na upozornění o neproběhlých platbách. K tomuto účelu Česká televize využívá služeb třetích osob, ovšem právo k jakémukoliv jinému využívání e-mailové adresy poplatníka neposkytuje.

Nastavení bezplatného zasílání e-mailových zpráv:Platební zpráva P-info je zasílána pouze jednou v úvodu měsíce, ve kterém je splatnost poplatku za celé platební období. Obsahuje informace o splatných částkách a potřebné platební údaje. Dále umožňuje bezpečné provedení úhrady platební kartou VISA, MasterCard, VISA Electron nebo Maestro. Příjem P-info zprávy lze kdykoliv zastavit.

P-info VISA VISA Electron MasterCard MasterCard Maestro

Bezpečnostní kód Verify Code    
Opište zobrazené číslo
  

Nápověda
Pro zaregistrování k účtu poplatníka zadejte požadované identifikační údaje.

Dobře si zapamatujte své heslo, budete ho používat pro všechna další přihlášení.

* - povinný údaj