Přihláška pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

Vznik poplatníka televizních poplatků
Datum zahájení držení či vlastnění přijímače:* 
   


Datum, od kdy přijímač držíte/vlastníte (datum nesmí být v budoucnosti).

Počet přijímačů:* 
   


        

Nápověda
Pro přijetí přihlášky je nezbytné vyplnit povinné údaje poplatníka označené hvězdičkou.

Údaj E-mail není povinný z hlediska zákona č. 348/2005 Sb., ale z důvodu registrace přes internet.
Na vámi poskytnutou e-mailovou adresu budou také zasílány informace o vašich poplatcích. Pokud svůj e-mail nechcete poskytovat, nemůžete se přihlásit on-line. K přihlášení použijte formuláře ke stažení na stránkách webu České televize.

Pokud máte přijímače umístěné v provozovnách, přidejte pomocí tlačítka "Přidat provozovnu" provozovny do formuláře v sekci 5) a uveďte počet přijímačů umístěných na provozovně. Jestliže se jedná o podnikatele, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává přijímače, přihlašuje pouze jeden přijímač z každé takové provozovny.

Poplatky se platí od následujícího měsíce po měsíci, uvedeného v položce "V držení od". Pokud vlastníte tv přijímače delší dobu a byli jste již evidováni (pod jiným variabilním symbolem), uveďte prosím aktuální datum.

* - povinný údaj