Televizní poplatky - kontakty
Česká televize
Kavčí hory,  140 70  Praha 4
 
IČ: 00027383 DIČ: CZ00027383
 
ID datové schránky TV poplatků:  y7rjeuf
 

Správa televizních poplatků
 
Kontaktní linka: 261 133 885
 
  poplatky@ceskatelevize.cz
  fax: 261 137 185
 
Číslo účtu televizních poplatků ČT
  č.ú. 8029-180 006 0583 / 0300
  (IBAN: CZ40 0300 0080 2918 0006 0583)
 
Číslo účtu ČT pro placení upomínek
  č.ú. 255 230 369 / 0800
  (IBAN: CZ83 0800 0000 0002 5523 0369)
 

Vymáhání televizních poplatků
 
Kontaktní linka: 261 133 884
 
  pohledavky@ceskatelevize.cz
  fax: 261 134 085