Často kladené otázky
Nemám televizi, ale mám elektroměr. Budu nucen od 1.října platit poplatek!?

Pokud nemáte televizní přijímač, tak ne.
Poplatníkem je podle zákona každý odběratel elektřiny, který není přihlášen v evidenci poplatníků a který na písemnou výzvu České televize do 30 dnů neprokáže čestným prohlášením, že není vlastníkem ani uživatelem televizního přijímače. Poplatníkem také nejste, pokud na výzvu České televize sdělíte, kdo z vaší domácnosti je evidovaným poplatníkem, popř. že jste evidován jako poplatník na jiné adrese,než kam byla adresována výzva.