Často kladené otázky
Co všechno je televizním přijímačem a podléhá tedy platbě televizního poplatku?

Zákon 348/2005 Sb. v platném znění stanoví, že předmětem televizního poplatku, tedy televizním přijímačem, je zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu. Televizním vysíláním, resp. převzatým televizním vysíláním se podle § 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání rozumí vysílání původních televizních programů nebo jejich podstatných částí a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů (včetně IPTV) a družic či jiných technických prostředků. Osobní počítač, který je vybaven televizní kartou nebo USB tv tunerem, je technickým zařízením, které má všechny parametry televizního přijímače. Je proto předmětem televizního poplatku. Televizní vysílání, které je možné přijímat na osobním počítači digitálně z internetu nebo části televizního vysílání, které je možno přijímat na mobilním telefonu, nejsou televizním vysíláním. Ani poskytovatelé internetových služeb ani mobilní operátoři nešíří televizní vysílání pro veřejnost, to znamená tak, aby bylo volně dostupné pro každého občana, ale poskytují tyto služby individuálně. Osobní počítač (bez televizní karty) a mobilní telefon nejsou televizním přijímačem ve smyslu cit. zákona a nepodléhají platbě televizního poplatku.
Je povinen platit koncesionářské poplatky ten, kdo nemá klasický televizní příjímač,

  1. ale ve svém PC má televizní kartu, která příjem umožňuje?
  2. ani kartu v PC, ale může si naladit vysílání veřejnoprávní televize prostřednictvím IPTV?
  3. ani kartu v PC, ale je připojen k internetu, tudíž si může naladit vysílání veřejnoprávní televize v podobě internetového streamu?
  4. ani kartu v PC, ale má mobilní telefon, který příjem televize umožňuje?
Odpovědi:
  1. ANO - PC s televizní kartou je televizním přijímačem, neboť umožňuje příjem televizního vysílání jako kterýkoli jiný televizní přijímač.

  2. ANO - PC s možností příjmu programů prostřednictvím IPTV je televizním přijímačem, neboť umožňuje příjem televizního vysílání a individuální volbu programu.

  3. NE - Není-li PC vybaveno televizní kartou a umožňuje pouze příjem televizního vysílání v podobě internetového streamu, není televizním přijímačem, neboť umožňuje reprodukovat jen omezený počet televizních pořadů, nikoli televizní programy ve smyslu definice zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (viz §2, odst. 1, písm. i, citovaného zákona) a neumožňuje tedy "individuálně volitelnou reprodukci televizního vysílání".

  4. NE - Mobilní telefon, jehož součástí je televizní přijímač, je ze zákona od televizního poplatku osvobozen. (Viz zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, §2, odst. 4, písm. e) - „Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají …..rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.“)