Často kladené otázky
Jaké povinnosti vyplývají ze zákona pro domácnosti?

Domácnost platí televizní poplatek pouze z jednoho televizního přijímače. Poplatek dále neplatí fyzické osoby, které žijí s poplatníkem v téže domácnosti. Jinými slovy: rodinná domácnost (termín dle nového občanského zákoníku) může mít dvě a více televizí - jednu v dětském pokoji, druhou na chatě atd. - ale platí pouze za jeden televizor. Podmínkou však je, že se jedná o jednu (rodinnou) domácnost. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Jedná se tedy o osoby, které spolu trvale žijí, a to zpravidla v témže bytě. Pokud ale například rodiny blízkých příbuzných nebo třeba rozvedení manželé žijí společně, avšak hospodaří odděleně, jsou povinni platit zvlášť také televizní poplatek, pokud jejich každá samostatná domácnost má v držbě televizní přijímač. Stejná adresa automaticky neznamená, že na ní musí bydlet jediná domácnost. Fyzická osoba je zde míněna ve smyslu "domácnost", "soukromá osoba", nikoliv jako "podnikatel", "OSVČ".