Často kladené otázky
Jak a kdy se televizní poplatek platí?

Fyzická osoba (domácnost) platí televizní poplatek dokladem SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) zejména bezhotovostním způsobem, nebo přímo na účet ČT. Česká televize umožňuje fyzickým osobám - domácnostem, aby přihlásily televizní přijímač do evidence přímo u České televize a platili televizní poplatky bezhotovostně přímo na účet České televize, tedy jiným způsobem než prostřednictvím dokladu SIPO. Může si dohodnut i jiný režim placení - jsou možné platby měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Přihlásit ze můžete zde. Číslo účtu České televize: 8029-180 006 0583 / 0300 Právnická osoba (podnikatel) platí bezhotovostním způsobem, tj. převodním příkazem pod variabilním symbolem určeným do 30. září 2004 výhradně Českou poštou, po 1. říjnu 2004 výhradně Českou televizí. Číslo účtu České televize: 8029-180 006 0583 / 0300. Může si dohodnut i jiný režim placení - jsou možné platby čtvrtletní, pololetní nebo roční. Televizní poplatek je pro fyzickou osobu splatný nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce. Stane-li se fyzická osoba poplatníkem v průběhu kalendářního měsíce, je první platba poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se fyzická osoba stala poplatníkem. Poplatek, jehož placení podléhá právnická osoba (podnikatel), se platí čtvrtletně nejpozději do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Stane-li se právnická osoba poplatníkem v průběhu kalendářního čtvrtletí, dostane se zpočátku do režimu měsíčních plateb. To znamená, že platí poplatek počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se stala poplatníkem, až do konce tohoto čtvrtletí v měsíční výši. Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Po skončení počátečního čtvrtletí přechází právnická osoba na pravidelný režim čtvrtletních plateb. Odhlásí-li se poplatník z evidence, je povinen zaplatit poplatek ještě za měsíc, v němž k odhlášení z evidence došlo. Případné přeplatky Česká televize na vyžádání vrátí.