Často kladené otázky
Je možné platit televizní poplatek za domácnost jinak než prostřednictvím SIPO?

Česká televize umožňuje fyzickým osobám - domácnostem platit televizní poplatek přímo na účet České televize. Podmínkou tohoto způsobu placení televizního poplatku je dohoda s Českou televizí o provádění bezhotovostních úhrad televizního poplatku příkazem k úhradě na účet České televize pod variabilním symbolem přiděleným Českou televizí. Rozhodnete-li se platit televizní poplatek bezhotovostním způsobem bez prostřednictví SIPO České pošty, kontaktujte laskavě Útvar televizních poplatků České televize, nebo se přihlaste zde.