Často kladené otázky
Jak je možné zaplatit dlužný poplatek?

Nezaplatí-li poplatník - fyzická osoba platící televizní poplatek prostřednictvím SIPO - televizní poplatek v řádném termínu, stává se dlužníkem. Dlužný poplatek bude předepsán k úhradě na dokladu SIPO v následujícím měsíci. Pokud poplatník neuhradí tento znovu předepsaný poplatek ani na podruhé, je povinen zaplatit dlužnou částku přímo České televizi na účet č. 8029-1800060583/0300 u ČSOB Praha 1. Dlužné poplatky poukáže pod variabilním symbolem, kterým je spojovací číslo uvedené na rozpise SIPO. Poplatníci platící televizní poplatky přímo na účet České televize použijí k úhradě dlužných televizních poplatků variabilní symbol, který jim byl Českou televizí přidělen k placení televizních poplatků. K platbám dlužných televizních poplatků fyzických osob (domácností) jsou určeny také poštovní poukázky s předtištěným bankovním spojením České televize, které jsou k dispozici na provozovnách České pošty a v Útvaru televizních poplatků České televize. Právnická osoba (podnikatel) platí dlužné poplatky na účet České televize pod stejným variabilním symbolem, jako platí televizní poplatky v řádném termínu.