Často kladené otázky
Co musí poplatník udělat, když se stěhuje?

Při přestěhování je povinností poplatníka fyzické osoby (domácnosti) oznámit změnu adresy, na což se často zapomíná. Fyzická osoba (domácnost) platící televizní poplatek prostřednictvím SIPO hlásí změnu trvalého pobytu České poště. Od října 2005 umožňuje Česká pošta provedení změny při jedné návštěvě, a to na libovolné poštovní úřadovně v ČR. Fyzická osoba (domácnost) platící televizní poplatek přímo České televizi hlásí změnu adresy ČT. Česká televize umožňuje provést tuto změnu on-line po přihlášení k účtu poplatníka. Právnická osoba a fyzická osoba podnikající je povinna oznámit změnu sídla přímo České televizi. Česká televize umožňuje provést tuto změnu on-line po přihlášení k účtu poplatníka.