Často kladené otázky
Jak Česká televize vyhledává a upomíná dlužníky a neevidované poplatníky a jaké jsou sankce?

Při upomínání dlužníků vychází Útvar televizních poplatků především z údajů České pošty, která měsíčně předává do databáze České televize aktuální seznam poplatníků platící poplatek prostřednictvím SIPO a seznam jejich plateb. ČT dále ze své databáze poplatníků právnických a fyzických osob podnikajících a domácností platící na účet ČT (tzv. přímých poplatníků) vytváří seznam dlužníků, kteří jsou pravidelně upomínáni.
Podle zákona č. 348/2005 Sb. má Česká televize právo vyhledávat neevidované poplatníky na základě údajů, které obdrží od energetických společností nebo Českého rozhlasu. Domácnosti, které podle jména a adresy uvedené v databázi odběratelů elektrické energie a nejsou nalezeni v databázi poplatníků České televize, mohou být osloveni a vyzváni k podání Čestného prohlášení, zda vlastní televizní přijímač nebo zda jsou evidováni jako poplatníci na jiné adrese. Obdobně může ČT vyhledávat neevidované poplatníky z řad podnikatelů a organizací.
Čestné prohlášení je povinen oslovený doručit do České televize do 30 dnů po obdržení výzvy, jinak po uplynutí této doby může být dotyčný považován za poplatníka a může mu být předepisován televizní poplatek.
Neevidovaným poplatníkům z řad podnikatelů a organizací hrozí při odhalení přirážka 10.000 Kč za každý nepřihlášený televizní přijímač , u domácností je sankce 10.000 Kč). Totéž platí v případě neoprávněného osvobození od povinnosti platit televizní poplatky nebo neoprávněného odhlášení televizního přijímače z evidence.