Často kladené otázky
Co je a k čemu slouží televizní poplatek?

V České republice, stejně jako ve většině evropských zemí, existují dva typy provozovatelů televizního vysílání: veřejnoprávní televize vysílající jako služba veřejnosti a komerční televize vysílající za účelem dosažení zisku. Rozdílné důvody jejich existence jsou také příčinou rozdílného způsobu jejich financování. Komerční televize v České republice - např. NOVA a PRIMA - mají neomezené příjmy z reklamy a dalších komerčních aktivit, čemuž výrazně přizpůsobují svůj program. Čím vyšší má reklama sledovanost, tím vyšší je cena a tedy i zisky. Proto vysílají komerční televize pořady s co nejvyšší sledovaností. Česká televize, jako televize veřejné služby, má programové povinnosti stanovené zákonem, nevysílá pro většinu, ale pro každého občana. Rozhodujícím příjmem České televize je příjem z televizních poplatků, který je doplněn příjmem z velmi omezeného reklamního vysílání a popř. dalších obchodních aktivit (prodej vysílacích práv apod.). Televizní poplatek je solidární platba všech držitelů televizních přijímačů. Česká televize nevytváří podnikatelský zisk a veškeré své příjmy vynakládá na plnění své služby veřejnosti - tedy na vysílání a tvorbu televizního programu.