Často kladené otázky
Jak jsou financovány veřejnoprávní televize v Evropě?

Srovnáme-li televize veřejné služby, které jsou členy EBU - Evropské vysílací unie - převažuje tzv. smíšený způsob financování, neboli kombinované financování z televizního poplatku a z reklamy či jiné podnikatelské činnosti, tedy stejný model financování jako u nás.
Podíly příjmů z reklamy na celkovém příjmu jsou u veřejnoprávních televizí různé, např. podíl reklamy v roce 2009 byl v irské RTE 35%, v italské RAI 28%, v rakouské ORF 24%, ve francouzské FTV 12%, ve švýcarské SRG SSR 15% v německé ARD a ZDF dohromady 7% a v České televizi přibližně 6%.

Veřejnoprávní televize ve skandinávských zemích (Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko) společně s britskou BBC nemají žádný příjem z televizní reklamy.
V roce 2009 byl příjem z reklamy v České televizi v souladu se zákonem č. 304/2007 Sb. (tzv. diginovela) použit účelově pouze pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, pro digitalizaci archivu ČT a pro podporu a rozvoj české kinematografie. Další hospodářská činnost ČT nemůže být financována příjmem z reklamy.