Často kladené otázky
Jaký příjem má Česká televize z televizního poplatku?

Celkový příjem z televizních poplatků se odvíjí od počtu evidovaných poplatníků a výše poplatku. V roce 2004 činily příjmy z televizních poplatků 2 903 mil. Kč, televizní poplatek činil 75,-Kč měsíčně.
V roce 2005 byly příjmy z televizních poplatků 3 245 mil. Kč, televizní poplatek byl od října 2005 navýšen na 100,-Kč.
V roce 2006 byly příjmy z televizních poplatků 4 103 mil. Kč, televizní poplatek byl 100,-Kč.
V roce 2007 byly příjmy z televizních poplatků 5 065 mil. Kč, televizní poplatek byl 120,-Kč.
V roce 2008 byly příjmy z televizních poplatků 5 787 mil. Kč, televizní poplatek byl 135,-Kč.
V roce 2009 byly příjmy z televizních poplatků 5 829 mil. Kč, televizní poplatek byl 135,-Kč.
V roce 2010 byly příjmy z televizních poplatků 5 792 mil. Kč, televizní poplatek byl 135,-Kč.
V roce 2011 byly příjmy z televizních poplatků 5 771 mil. Kč, televizní poplatek byl 135,-Kč.