Často kladené otázky
Platím si kabelovou televizi. Musím platit ještě ČT poplatky?

Televizní poplatek platit musíte. To, že jste zákazníkem společnosti provozující "kabelové vysílání" a platíte jí za poskytování jejích služeb, nijak nesouvisí se zákonem stanovenou platbou televizního poplatku České televizi. Jako vlastník televizního přijímače se na Vás plně vztahuje povinnost se evidovat jako plátce televizního poplatku a tento platit. Platby kabelové společnosti neobsahují televizní poplatky dle zákona č.348/2005 Sb.