Často kladené otázky
Přihlásil jsem se jako přímý poplatník, ale chci platit přes SIPO. Co mám dělat?

Zajděte si na poštu, zařiďte si tam SIPO (pokud již nemáte) a přihlaste si televizi. Poté zašlete do České televize odhlášku. Tam uveďte variabilní symbol, který jste od ČT obdržel, tedy variabilní symbol, který se týká Vaší evidence jako přímého plátce. Spolu s ním zašlete kopii přihlášky k platbě tv poplatku z České pošty. Vaši evidenci jako přímého plátce ukončíme. Poté budete platit na základě přihlášky, kterou jste uzavřel na poště, pod spojovacím číslem SIPO, které Vám pošta přidělí.