Často kladené otázky
Mám problém s webovou aplikací - přihláškou k poplatkům přes internet. Poradíte mi?


A)   Asi před půl rokem jsme přihlásili televizní přijímač přes internet, ale bohužel jsme si nepoznamenali ani heslo ani variabilní symbol, který jste nám zaslali a původní e-mailová adresa už nefunguje.

Z Vašeho dotazu usuzuji, že jste nikdy na variabilní symbol, který jste od ČT na základě Vaší přihlášky obdrželi, neplatili. Potom považujte svou přihlášku za nikdy neučiněnou a přihlaste se, prosím, znova. Pokud uvedete datum držby TV zpětně, systém Vám správně předepíše i dlužné poplatky.


B)   Ještě předtím než jsem si zaznamenal variabilní symbol došlo k přerušení, proto Vás prosím o opětovné zaslání variabilního symbolu.

Pokud jste přihlášku úspěšně dokončili, dostali jste přidělený variabilní symbol na Vámi udanou e-mailovou adresu. Pokud tento mail již nemáte k dispozici, nejvhodnější postup je založit si přihlášku novou.


C)   Zapomenuté heslo!?

Když zapomenete heslo, můžete si zažádat prostřednictvím odkazu na příslušné stránce o vygenerování a zaslání nového.


D)   Bohužel, se mě nedaří napsat správné heslo. Můžete mě poslat další postup v tomto případě? To heslo jsem si zapsala, ale nefunguje!

Postupujte jako v případě, že heslo zapomenete - nechte si systémem poslat nové.


E)   Snažila jsem se o vyžádání hesla, takže jsem postupovala podle instrukcí. Přestože jsem všechny požadované údaje - příjmení, V.S. a bezpečnostní číslo zadala, heslo jsem neobdržela s tím, abych si zkontrolovala zadané údaje. Ty však byly v pořádku.

Nové heslo můžete obdržet jen v případě, že jste již měla nějaké staré. Staré heslo jste měla, pokud jste se přes internet přihlásila po datu 1.10.2004, nebo pokud jste se po tomto datu zaregistrovala jako uživatel naší webové aplikace. V opačném případě se teprve nově zaregistrujte a své (první) heslo si zvolte.


F)   Když jsem se pokoušel převést platbu SIPO na přímou platbu, tak se mi to nezdařilo, neboť stránky na tento převod jsou nefunkční, byť je 1.11. 2005 a na Vašem webu je uvedena výluka od 30.9.2005 20:00 do 3.10.2005. Ani po téměř měsíci nejste schopni toto zprovoznit.

Náš webový server byl zastaven z technických důvodů na několik hodin v noci ze 30.9. na 1.10. 2005. Od té doby je opět v non-stop provozu. Pokud vidíte na svém počítači stav, který platil 30.9. v noci, pak vidíte kopie webových stránek, které Vám ve Vašem počítači zůstaly „viset“. Problém je tedy na Vaší straně a spočívá ve špatné konfiguraci Vašeho webového prohlížeče. Je potřeba, abyste si odstranil dočasné soubory Internetu z Vašeho počítače, popř. aktualizoval obsah stránky stisknutím klávesy F5.


G)   Chtěla bych dokončit přihlášení, avšak na uvedených www stránkách (viz odkaz, který jsem obdržela) se mi objevuje následující hláška: „Přihláška s identifikací neexistuje; dokončení přihlášky již úspěšně proběhlo nebo uplynulo více než 30 dní od jejího vyplnění.“ Přihlášku jsem ale vyplňovala před chvílí, proto od té doby nemohlo uplynout více jak 30 dní.

Tato hláška se objeví - kromě důvodů uvedených v dotazu - též tehdy, když poplatník špatně zadá adresu, kterou mailem v rámci procesu přihlašování obdržel. Tuto adresu je potřeba do adresového řádku webového prohlížeče zadat NAPROSTO PŘESNĚ. Pokud nemůžete použít jen „kliknutí“ na adresu, je nejvhodnější ji přenést pomocí „schránky“, tedy např. označit myší a využít kláves.zkratky Ctrl + C, Ctrl + V. Pokud adresa v mailu, který jste obdržela přesahuje jednu řádku, je nutné ji přenést nadvakrát.

Pokud Váš počítač, e-mailový klient či webový prohlížeč, případně nastavení Vašeho operačního systému z nějakého důvodu nemůže adresu "otevřít", stáhněte si z našich webových stránek formulář "Evidenční list", vyplňte jej a zašlete - mailem nebo poštou.


H)   Nepodařilo se mi zaregistrovat se pro platbu TV poplatku přes internet. Domnívám se, že jsem všechny údaje k tomu potřebné vyplnila správně.

Doporučuji Vám v tom případě stáhnout si z našich stránek "Evidenční list" a zaslat nám Vaši přihlášku vyplněnou mailem či poštou. Odkaz na přihlášku najdete na této stránce.


I)   Při přihlášení přes internet došlo k chybě (smazal jsem e-mail, uvedl špatně datum držení od apod.). Co mám dělat?

Vadnou přihlášku ignorujte a začněte psát novou, od začátku. Podstatnou chybou, kdy je třeba přihlašování přerušit a začít znova, je: vadný e-mail, chybné datum držby TV přijímače, překlep v adrese či jméně, chybné datum narození. Pokud úspěšně dokončíte proces přihlašování a poté zjistíte, že něco je špatně, na variabilní symbol, který Vám byl přidělen, nic neplaťte. Přihláška, na jejíž variabilní symbol nebude nikdy zaplaceno, je posléze ze systému odstraněna. Proveďte nové přihlášení se správnými údaji a zaplaťte poplatek pod tímto druhým, novým variabilním symbolem.