Často kladené otázky
Vzhledem ke skutečnosti, že již nemohu chytat Vaše analogové vysílání a nadále budu TV příjmač využívat výradně jako monitor pro DVD a VHS, domívám se, že bych měl být osvobozen od poplatků za Vaše vysílání.

Váš předpoklad je mylný. Zákon č. 348/2005 Sb. stanoví, že ten kdo vlastní televizní přijímač, platí tv poplatek. Televizním přijímačem je zařízení schopné přijímat tv vysílání, a to váš televizor je.
Zákon neurčuje žádné slevy či možnost neplacení poplatků těm, kdo nemohou z různých důvodů v dané lokalitě přijímat digitální či analogové vysílání programů České televize.
Navíc toto není zřejmě Váš případ, protože analogová vysílání programů ČT, Nova a Prima budou šířena až do roku 2012. A i po tomto roce budou zřejmě kabeloví operátoří šířit tv signál v analogové formě. Proto televizory vybavené pouze přijímači analogového signálu budou přístroje schopné přijímat televizní vysílání.
Nemůžeme tedy vyhovět vašemu požadavku na zrušení evidence poplatníka tv poplatku.